English Version
Koło Łowieckie Rogacz
Strzelectwo myśliwskie

 

W latach 1969—1972 w Giżycku powstała strzelnica myśliwska. Wcześniej, już w latach 50-tych członkowie Koła organizowali na obiektach wojskowych pierwsze strzelania myśliwskie. Makietę zająca zastępował puszczany ręcznie drewniany krążek, na nim liczono ilość śrucin. Pierwsze rzutki rzucano ręcznie, ręczna też była pierwsza maszyna do ich miotania. Strzelanie sportowe do rzutków, makiety zająca i dzika stało się corocznym sprawdzianem umiejętności naszych kolegów. Najlepsi strzelcy mogli wreszcie podjąć stałe treningi. Tradycje strzeleckie już wcześniej były kultywowane w Kole, bowiem kilku kolegów wyróżniało się nieprzeciętnym poziomem umiejętności.

Niestrudzonym propagatorem tej działalności był śp. Kol. Tadeusz Kryński. Do Giżycka przybył w roku 1961, początkowo należał do Koła „ Ryś’, a od 1978 był członkiem naszego Koła.

Kronika strzelectwa myśliwskiego jest pasjonującą listą rekordów Koła.

Pierwszym strzelcem naszego Koła, który uczestniczył w składzie zespołu woj. Olsztyńskiego w I Mistrzostwach Polski w roku 1964 w Szczecinie, był kol. Jan Tuszkowski. Uzyskał wtedy klasę mistrzowską i zajął I miejsce indywidualnie wynikiem 87/100 pkt.

W II Mistrzostwach Polski na strzelnicy w Zielonej Górze w 1965 roku zespół woj. Olsztyńskiego, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Jan Tuszkowski i Hieronim Michniewski, zajął I miejsce w klasie powszechnej.

W X Mistrzostwach Polski w 1974 roku na strzelnicy w Łodzi kol. Jan Tuszkowski w klasie mistrzowskiej zajął III miejsce z wynikiem 89/100 pkt.

W XI Mistrzostwach Polski w 1975 roku na strzelnicy w Radomiu kol. Hieronim Michniewski w klasie mistrzowskiej zajął I miejsce z wynikiem 92/100 pkt. Były to ostatnie mistrzostwa „ starych” województw.

W Mistrzostwach Polski w 1976 r. na strzelnicy w Toruniu kol. Jan Tuszkowski w klasie mistrzowskiej zajął III miejsce z wynikiem 89/100 pkt.

W Mistrzostwach Polski w 1984 roku na strzelnicy w Krzywiniu zespół woj. suwalskiego, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Hieronim Michniewski i Ryszard Tuszkowski, zdobył II miejsce wynikiem 242/300 pkt. Ryszard Tuszkowski uzyskał klasę mistrzowską i I miejsce w klasie powszechnej z wynikiem 87/100 pkt.

W mistrzostwach woj. olsztyńskiego w latach 1964 - 1975 nasze Koło reprezentowali: Jan Tuszkowski, Hieronim Michniewski, śp. Tadeusz Stelmasiewicz, śp. Sławomir Derewońko.

W latach 1976---2011 Koło w zawodach okręgowych i wojewódzkich uzyskało:………..

W reprezentacji Koła najczęściej występowali koledzy: Jan Tuszkowski, Hieronim Michniewski, Ryszard Tuszkowski, Reginald Stelmasiewicz, Waldemar Stanisław Stelmasiewicz, Waldemar Kiewlicz, Jarosław Kurzynowski, Jan Zalewski. Działalność sportową sponsoruje Koło, co nie budzi zastrzeżeń pozostałych kolegów.

W ciągu ostatnich dwóch lat Koło reprezentowali również: Grażyna Ambroziak, Piotr Strzałkowski, Jacek Ryś; 

 

 

1964 rok

I Mistrzostwa PZŁ

Klasyfikacja

 

w Szczecinie

 

Rzeszów II

234/300 pkt.

Zespołowa - klasa powszechna

Olsztyn

225/300 pkt.

 

Białystok I

215/300 pkt.

 

Z. Maciejewski - Kraków

83/100 pkt. - 89 naboi

Indywidualnie - klasa

T. Maliczkowski - Rzeszów

83/100 pkt. - 93 naboje

powszechna

T. Dębicki - Warszawa

83/100 pkt. - 107 naboi

 

Olsztyn

244/300 pkt.

Zespołowa - klasa mistrzowska

Szczecin

236/300 pkt.

 

Warszawa

227/300 pkt.

 

J. Tuszkowski - Olsztyn

87/100 pkt.

Indywidualnie - klasa

J. Łopuszański - Warszawa

86/100 pkt.

mistrzowska

Z. Maciejewski - Kraków

85/100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

X Mistrzostwa PZŁ

Klasyfikacja

1974 rok

w Łodzi

 

Łódż

394/500 pkt.

Zespołowa - klasa powszechna

Koszalin

391/500 pkt.

 

Rzeszów

386/500 pkt.

 

J. Franczak - Poznań

88/100 pkt.

Indywidualnie - klasa

J. Wysocki - Wrocław

85/100 pkt.

powszechna

J. Skrzypiec - Szczecin

84/100 pkt.

 

Poznań

267/300 pkt.

Zespołowa - klasa mistrzowska

Rzeszów

260/300 pkt.

 

Bydgoszcz

256/300 pkt.

 

J. Kobyliński - Poznań 

97/100 pkt.

Indywidualnie - klasa

W. Auterhoff - Warszawa

92/100 pkt.

mistrzowska

J. Tuszkowski - Olsztyn

89/100 pkt.

 

 

 

 

 

XI Mistrzostwa PZŁ

Klasyfikacja

1975 rok

w Radomiu

 

Wielkopolska

392/500 pkt.

Zespołowa - klasa powszechna

Ziemia Opolska

379/500 pkt.

 

Warmia i Mazury

239/500 pkt.

 

F. Amroży - Toruń 

84/100 pkt.

Indywidualnie - klasa

L. Pawłowski - Poznań

84/100 pkt.

powszechna

J. Zieliński - Poznań

84/100 pkt.

 

Ziemia Toruńsko-Bydgoska

261/300 pkt.

Zespołowa - klasa mistrzowska

Mazowsze

259/300 pkt.

 

Wielkopolska

255/300 pkt.

 

H. Michniewski - Olsztyn

92/100 pkt.

Indywidualnie - klasa

M. Franczak - Poznań

92/100 pkt.

mistrzowska

W. Małecki - Rzeszów

90/100 pkt.

 

 

 

 

 

XII Mistrzostwa PZŁ

Klasyfikacja

1976 rok

w Radomiu

 

Warszawa

567/700 pkt.

Zespołowa

Katowice

583/700 pkt.

 

Poznań

553/700 pkt.

 

L. Szlaps - Warszawa

90/100 pkt.

Indywidualnie klasa powszechna

M. Morawski - Kraków

88/100 pkt.

 

B. Wróbel - Katowice

87/100 pkt.

 

Przewoski - Toruń

95/100 pkt.

Indywidualnie Klasa mistrzowska

J. Kobyliński - Piła 

93/100 pkt.

 

J. Tuszkowski - Suwałki

89/100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII Mistrzostwa PZŁ

Klasyfikacja

1984 rok

w Krzywiniu

 

Leszno

245/300 pkt.

Zespołowa

Suwałki

242/300 pkt.

 

Katowice

238/300 pkt.

 

R. Tuszkowski - Suwałki

87/100 pkt.

Indywidualnie klasa powszechna

A. Radzimski - Leszno

84/100 pkt.

 

L. Cyran - Rzeszów

82/100 pkt.

 

G. Niestrawski -Zielona Góra

90/100 pkt.

Indywidualnie Klasa mistrzowska

P. Gruszeczka - Biała Podla.

89/100 pkt.

 

A. Przewoski - Toruń

87/100 pkt.

 

 

 

 

Mistrzowie strzelectwa myśliwskiego to elita uprawiających strzelectwo myśliwskie, to oni najczęściej bywają na strzelnicy, uczestniczą w
zawodach, promują strzelectwo, służą dobrą radą i doświadczeniem dla młodszych kolegów. Naszymi zawodnikami utrzymującymi
najwyższe umiejętności strzeleckie reprezentującymi przez wiele minionych lat województwo i okręg suwalski PZŁ na mistrzostwach
krajowych i na innych ważnych imprezach strzeleckich są:

Ryszard Tuszkowski -  8-krotny zdobywca złotego " Wawrzynu Strzeleckiego" i
2-krony srebrnego " Wawrzynu Strzeleckiego"  oraz

Jarosław Kurzynowski-  zdobywca 1-krotny srebrnego "Wawrzynu Strzeleckiego"  
i 4-krotny brązowego "Wawrzynu Strzeleckiego".

 Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego
1. "Wawrzyn Strzelecki" jest najwyższym wyróżnieniem zawodnika posiadającego, klasę mistrzowską, biorącego udział w cyklu
zawodów strzeleckich, rozgrywanych corocznie w sześcioboju według "Prawideł strzelań myśliwskich w PZŁ"
2. "Wawrzyn Strzelecki" można zdobywać wielokrotnie. O uzyskaniu jednego ze stopni (brązowy, srebrny, złoty, złoty z diamentem)
decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych, z tym że co najmniej jeden z tych wyników powinien
być uzyskany w Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej, lub spotkaniach
eliminacyjnych Ligi. 
3. Zawodnik, który uzyska zgodnie z punktem 2:
od 1320/1500 do 1364/1500 punktów zdobywa brązowy Wawrzyn Strzelecki,
od 1365/1500 do 1409/1500 punktów zdobywa srebrny Wawrzyn Strzelecki,
od 1410/1500 do 1454/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki,
co najmniej 1455/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem.
4. Po zakończeniu cyklu zawodów i obliczeniu wyników Zarząd Główny PZŁ, biorąc pod uwagę opinie Komisji Strzeleckiej NRŁ i
Kolegium Sędziowskiego przyznaje "Wawrzyny" w zależności od uzyskanych wyników.
5. Wawrzyny Strzeleckie wręczane są zawodnikom na uroczystości otwarcia Mistrzostw PZŁ w Klasie Mistrzowskiej w roku następnym
po zdobyciu. Zdobywca Wawrzynu uprawniony jest do noszenia odpowiedniej odznaki. 
6. Zdobywca Wawrzynu ma pierwszeństwo do brania udziału w zawodach centralnych, z tym że do udziału w Mistrzostwach PZŁ w
Klasie Mistrzowskiej, poza trzyosobowymi zespołami reprezentującymi okręgi, mają pierwszeństwo wyłącznie zdobywcy złotego
oraz złotego z diamentem Wawrzynu Strzeleckiego.

 

Członkowie Koła posiadający klasę mistrzowską:

Kiewlicz Waldemar
Kurzynowski Jarosław
Stelmasiewicz Reginald
Tuszkowski Ryszard
Tuszkowski Jan
Zalewski Jan


wykonanie: www.c-studio.eu