TAKIE BYŁY
POCZĄTKI

Na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej trwały jeszcze walki i do końca wojny było daleko, gdy na terenach przez które walec wojny już się przetoczył, zaczęto organizować normalne życie. Także i łowiectwo.

14 marca 1945 r. z części Prus Wschodnich, która miała przypaść Polsce, utworzono OKRĘG MAZURSKI z siedzibą w Olsztynie. Okręg liczył 17 powiatów, w tym powiat Łuczany. Taka była wtedy nazwa Giżycka …

pexels-stijn-dijkstra-7177194 — kopia