W latach 1969—1972 w Giżycku powstała strzelnica myśliwska. Wcześniej, już w latach 50-tych członkowie Koła organizowali na obiektach wojskowych pierwsze strzelania myśliwskie. Makietę zająca zastępował puszczany ręcznie drewniany krążek, na nim liczono ilość śrucin. Pierwsze rzutki rzucano ręcznie, ręczna też była pierwsza maszyna do ich miotania. Strzelanie sportowe do rzutków, makiety zająca i dzika stało się corocznym sprawdzianem umiejętności naszych kolegów. Najlepsi strzelcy mogli wreszcie podjąć stałe treningi. Tradycje strzeleckie już wcześniej były kultywowane w Kole, bowiem kilku kolegów wyróżniało się nieprzeciętnym poziomem umiejętności.

Niestrudzonym propagatorem tej działalności był śp. Kol. Tadeusz Kryński. Do Giżycka przybył w roku 1961, początkowo należał do Koła „ Ryś’, a od 1978 był członkiem naszego Koła.

Kronika strzelectwa myśliwskiego jest pasjonującą listą rekordów Koła.

Pierwszym strzelcem naszego Koła, który uczestniczył w składzie zespołu woj. Olsztyńskiego w I Mistrzostwach Polski w roku 1964 w Szczecinie, był kol. Jan Tuszkowski. Uzyskał wtedy klasę mistrzowską i zajął I miejsce indywidualnie wynikiem 87/100 pkt.

W II Mistrzostwach Polski na strzelnicy w Zielonej Górze w 1965 roku zespół woj. Olsztyńskiego, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Jan Tuszkowski i Hieronim Michniewski, zajął I miejsce w klasie powszechnej.

W X Mistrzostwach Polski w 1974 roku na strzelnicy w Łodzi kol. Jan Tuszkowski w klasie mistrzowskiej zajął III miejsce z wynikiem 89/100 pkt.

W XI Mistrzostwach Polski w 1975 roku na strzelnicy w Radomiu kol. Hieronim Michniewski w klasie mistrzowskiej zajął I miejsce z wynikiem 92/100 pkt. Były to ostatnie mistrzostwa „ starych” województw.

W Mistrzostwach Polski w 1976 r. na strzelnicy w Toruniu kol. Jan Tuszkowski w klasie mistrzowskiej zajął III miejsce z wynikiem 89/100 pkt.

W Mistrzostwach Polski w 1984 roku na strzelnicy w Krzywiniu zespół woj. suwalskiego, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Hieronim Michniewski i Ryszard Tuszkowski, zdobył II miejsce wynikiem 242/300 pkt. Ryszard Tuszkowski uzyskał klasę mistrzowską i I miejsce w klasie powszechnej z wynikiem 87/100 pkt.

W mistrzostwach woj. olsztyńskiego w latach 1964 – 1975 nasze Koło reprezentowali: Jan Tuszkowski, Hieronim Michniewski, śp. Tadeusz Stelmasiewicz, śp. Sławomir Derewońko.

W latach 1976—2011 Koło w zawodach okręgowych i wojewódzkich uzyskało:………..

W reprezentacji Koła najczęściej występowali koledzy: Jan Tuszkowski, Hieronim Michniewski, Ryszard Tuszkowski, Reginald Stelmasiewicz, Waldemar Stanisław Stelmasiewicz, Waldemar Kiewlicz, Jarosław Kurzynowski, Jan Zalewski. Działalność sportową sponsoruje Koło, co nie budzi zastrzeżeń pozostałych kolegów.

W ciągu ostatnich dwóch lat Koło reprezentowali również: Grażyna Ambroziak, Piotr Strzałkowski, Jacek Ryś;

 

1964 rok I Mistrzostwa PZŁ Klasyfikacja
w Szczecinie
Rzeszów II 234/300 pkt. Zespołowa – klasa powszechna
Olsztyn 225/300 pkt.
Białystok I 215/300 pkt.
Z. Maciejewski – Kraków 83/100 pkt. – 89 naboi Indywidualnie – klasa
T. Maliczkowski – Rzeszów 83/100 pkt. – 93 naboje powszechna
T. Dębicki – Warszawa 83/100 pkt. – 107 naboi
Olsztyn 244/300 pkt. Zespołowa – klasa mistrzowska
Szczecin 236/300 pkt.
Warszawa 227/300 pkt.
J. Tuszkowski – Olsztyn 87/100 pkt. Indywidualnie – klasa
J. Łopuszański – Warszawa 86/100 pkt. mistrzowska
Z. Maciejewski – Kraków 85/100 pkt.
X Mistrzostwa PZŁ Klasyfikacja
1974 rok w Łodzi
Łódż 394/500 pkt. Zespołowa – klasa powszechna
Koszalin 391/500 pkt.
Rzeszów 386/500 pkt.
J. Franczak – Poznań 88/100 pkt. Indywidualnie – klasa
J. Wysocki – Wrocław 85/100 pkt. powszechna
J. Skrzypiec – Szczecin 84/100 pkt.
Poznań 267/300 pkt. Zespołowa – klasa mistrzowska
Rzeszów 260/300 pkt.
Bydgoszcz 256/300 pkt.
J. Kobyliński – Poznań 97/100 pkt. Indywidualnie – klasa
W. Auterhoff – Warszawa 92/100 pkt. mistrzowska
J. Tuszkowski – Olsztyn 89/100 pkt.
XI Mistrzostwa PZŁ Klasyfikacja
1975 rok w Radomiu
Wielkopolska 392/500 pkt. Zespołowa – klasa powszechna
Ziemia Opolska 379/500 pkt.
Warmia i Mazury 239/500 pkt.
F. Amroży – Toruń 84/100 pkt. Indywidualnie – klasa
L. Pawłowski – Poznań 84/100 pkt. powszechna
J. Zieliński – Poznań 84/100 pkt.
Ziemia Toruńsko-Bydgoska 261/300 pkt. Zespołowa – klasa mistrzowska
Mazowsze 259/300 pkt.
Wielkopolska 255/300 pkt.
H. Michniewski – Olsztyn 92/100 pkt. Indywidualnie – klasa
M. Franczak – Poznań 92/100 pkt. mistrzowska
W. Małecki – Rzeszów 90/100 pkt.
XII Mistrzostwa PZŁ Klasyfikacja
1976 rok w Radomiu
Warszawa 567/700 pkt. Zespołowa
Katowice 583/700 pkt.
Poznań 553/700 pkt.
L. Szlaps – Warszawa 90/100 pkt. Indywidualnie klasa powszechna
M. Morawski – Kraków 88/100 pkt.
B. Wróbel – Katowice 87/100 pkt.
Przewoski – Toruń 95/100 pkt. Indywidualnie Klasa mistrzowska
J. Kobyliński – Piła 93/100 pkt.
J. Tuszkowski – Suwałki 89/100 pkt.
XVII Mistrzostwa PZŁ Klasyfikacja
1984 rok w Krzywiniu
Leszno 245/300 pkt. Zespołowa
Suwałki 242/300 pkt.
Katowice 238/300 pkt.
R. Tuszkowski – Suwałki 87/100 pkt. Indywidualnie klasa powszechna
A. Radzimski – Leszno 84/100 pkt.
L. Cyran – Rzeszów 82/100 pkt.
G. Niestrawski -Zielona Góra 90/100 pkt. Indywidualnie Klasa mistrzowska
P. Gruszeczka – Biała Podla. 89/100 pkt.
A. Przewoski – Toruń 87/100 pkt.

 

Mistrzowie strzelectwa myśliwskiego to elita uprawiających strzelectwo myśliwskie, to oni najczęściej bywają na strzelnicy, uczestniczą w
zawodach, promują strzelectwo, służą dobrą radą i doświadczeniem dla młodszych kolegów. Naszymi zawodnikami utrzymującymi
najwyższe umiejętności strzeleckie reprezentującymi przez wiele minionych lat województwo i okręg suwalski PZŁ na mistrzostwach
krajowych i na innych ważnych imprezach strzeleckich są:

 

Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego

 1. „Wawrzyn Strzelecki” jest najwyższym wyróżnieniem zawodnika posiadającego, klasę mistrzowską, biorącego udział w cyklu
  zawodów strzeleckich, rozgrywanych corocznie w sześcioboju według „Prawideł strzelań myśliwskich w PZŁ”
 2. „Wawrzyn Strzelecki” można zdobywać wielokrotnie. O uzyskaniu jednego ze stopni (brązowy, srebrny, złoty, złoty z diamentem)
  decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych, z tym że co najmniej jeden z tych wyników powinien
  być uzyskany w Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej, lub spotkaniach
  eliminacyjnych Ligi.
 3. Zawodnik, który uzyska zgodnie z punktem 2:
  od 1320/1500 do 1364/1500 punktów zdobywa brązowy Wawrzyn Strzelecki,
  od 1365/1500 do 1409/1500 punktów zdobywa srebrny Wawrzyn Strzelecki,
  od 1410/1500 do 1454/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki,
  co najmniej 1455/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem.
 4. Po zakończeniu cyklu zawodów i obliczeniu wyników Zarząd Główny PZŁ, biorąc pod uwagę opinie Komisji Strzeleckiej NRŁ i
  Kolegium Sędziowskiego przyznaje „Wawrzyny” w zależności od uzyskanych wyników.
 5. Wawrzyny Strzeleckie wręczane są zawodnikom na uroczystości otwarcia Mistrzostw PZŁ w Klasie Mistrzowskiej w roku następnym
  po zdobyciu. Zdobywca Wawrzynu uprawniony jest do noszenia odpowiedniej odznaki.
 6. Zdobywca Wawrzynu ma pierwszeństwo do brania udziału w zawodach centralnych, z tym że do udziału w Mistrzostwach PZŁ w
  Klasie Mistrzowskiej, poza trzyosobowymi zespołami reprezentującymi okręgi, mają pierwszeństwo wyłącznie zdobywcy złotego
  oraz złotego z diamentem Wawrzynu Strzeleckiego.

Członkowie Koła posiadający klasę mistrzowską: