Koło Łowieckie „Rogacz” w Giżycku

z siedzibą w Gajewie
11- 500 Giżycko ul. Suwalska 5a lok. 2
NIP: 845-10-53-706

nr konta:
Bank PKO BP 13 1020 4753 0000 0902 0003 6228

 

Kontakt:           

adres e-mail: rogaczgizycko@gmail.com         

Prezes- 664 993 725

Łowczy -791 058 592 

NOTA PRAWNA – ZAKAZ KOPIOWANIA

Materiały umieszczone na stronie internetowej Koła Łowieckiego Rogacz w Giżycku (https://www.klrogacz-gizycko.pl) objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanychna stronie https://www.klrogacz-gizycko.pl jest zabronione bez względu na cel w jakim miałoby ono nastąpić, a także niezależnie od użytego środka przekazu.

Zabrania się m.in. kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie https://www.klrogacz-gizycko.pl materiałów, w szczególności fotografii, grafik, znaków, tekstów itp., a także umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze, pod groźbą sankcji prawnych.