W załączniku znajduje się pismo z Inspekcji Weterynaryjnej, dotyczące sposobu zgłaszania dzików padłych oraz odstrzelonych.

Pokrótce mówiąc, chodzi o to, iż myśliwy znajdując martwego dzika, bądź upoluje dzika, powinien zgłosić go do weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego ZIPOD (Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików).

           My mamy to zintegrowane z naszą aplikacją rejestru polowań Epi. Wystarczy wejść w MENU i tam mamy zakładkę ZGŁOŚ DZIKA DO WETU. Przechodzimy tym samym automatycznie do systemu ZIPOD.

Darz Bór!!!                                  

Lalak Andrzej                                

 

pismo GLW w spr. zgłaszania dzików do PLW-2- 27052022

Tagi