Tak jak zapowiadano,w sobotę tj. 9 lipca o godz 17:00, odbyły się prace porządkowe na Gawrze przed Walnym Zgromadzeniem. Przygotowanie środka oraz obkaszanie na zewnątrz.

 

Osoby, które tego dnia pracowały:

Kol. Magdalena Brykalska

Kol. Andrzej Citkowski

Kol. Rafał Zabawski

Kol. Marek Oczkoś

 

Prace zakończono ogniskiem.

 

 

Darz Bór!!!                                

Lalak Andrzej                               

Tagi