Są już ustalone dwa terminy przystrzelania broni:

– 10 maja 2023

-24 maja 2023

Przystrzelanie rozpoczynać się będzie od godz. 15:00.

Każdy myśliwy korzystający ze strzelnicy, ma obowiązek zarejestrować się u kierownika strzelnicy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005, w § 8 jest napisane, iż jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne używanie broni i amunicji a także jesteśmy obowiązani do przestrzegania następujących zasad:

1. używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie,

2.  przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku,

3.  sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane,

4.  trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

 

Powyższe obowiązki podyktowane są względami bezpieczeństwa naszego, jak i innych uczestników na polowaniu. Ustawodawca nie przewidział przy tym żadnej sankcji za nie wykonanie powinności jaką jest przystrzeliwanie broni raz w roku. Brak jest również uregulowań na temat samej weryfikacji wywiązania się z tego obowiązku.

Mając powyższe na uwadze, nie zwalnia nas to z obowiązku. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy sami pilnować, aby nasza broń była przede wszystkim sprawna oraz co roku przystrzelana. Kwestia tej powinności może mieć olbrzymie znaczenie w przypadkach losowych. Pamiętajmy o tym!

 

 

Darz Bór!!!                             

Lalak Andrzej