W minioną niedzielę 21 listopada 2021r, zebrana grupa chętnych myśliwych wraz ze stażystami rozwoziła zwyżki w łowisku „Pompa”. Mają one posłużyć nam do polowania typu szwedzkiego 2 stycznia 2022r. Pomimo zmęczenia po polowaniu zbiorowym, które odbyło się dzień wcześniej, grupa ta wykazała się olbrzymią determinacją w swych działaniach. Wiadomo, iż łowisko „Pompa” jest bardzo trudnym terenem i możemy sobie tylko wyobrazić ile trudu i pracy zostało poświęcone. Zdjęcia przesłała Kol. Magdalena Brykalska za co bardzo dziękuję. Dziękuję również Wam Koledzy i oczywiście Koleżanko w imieniu wszystkich myśliwych  za ciężką pracę.

Tego dnia ciężko pracowali:

– Kol. Krzysztof Dereziński

– Kol. Krystian Kudraj

– Kol. Jarosław Dąbrowski

– Kol. Marian Dorynek- stażysta

– Kol. Adam Kotliński

– Kol. Paweł Piekarz- stażysta

– Kol. Bogdan Strupiński

– Kol. Eugeniusz Samiła

– Kol. Michał Samiła

– Kol. Marek Oczkoś

– Kol. Magdalena Brykalska

– Kol. Jarosław Gajda

– Kol. Wojciech Rynkowski (nasz naganiacz)

          Jako, że część zwyżek pozostała jeszcze do rozwiezienia, będzie zbierana ekipa do kolejnego dnia pracy. Osoby chętne proszone są do kontaktu z Podłowczym Kol. Eugeniuszem Samiłą. Telefonicznie będzie można dowiedzieć się o terminie planowanych prac.

Darz Bór!!!            

Lalak Andrzej          

zobacz Galerię

Tagi