Ze względu na rezygnację Kol. Jacka Marata ze stanowiska Łowczego, Zarząd Koła w dniu 04.10.2023 na pełniącego obowiązki Łowczego wybrał Kol. Piotra Mikoszę.

 

 

Darz Bór!!!                        

Lalak Andrzej