W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Naszego Koła, długo przez wszystkich wyczekiwane. Bo tak naprawdę podsumowuje ono Nasz miniony rok gospodarczy. Jednak ze względu na obostrzenia doszło do pewnego poślizgu.

Tego dnia na Gawrze zjawiła się wystarczająca ilość Koleżanek i Kolegów aby zapewnić kworum.

       Zwyczajowo Walne Zgromadzenie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru, po czym minutą ciszy uczciliśmy pamięć Kol. Wiesława Daniłowicza, który w wieku 54 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów (20.11.2021) .

Prowadzącym Walne Zgromadzenie został Kol. Bolesław Kryński, zaś Sekretarzem Kol. Citkowski Andrzej.

Najważniejsze info do przekazania po Walnym Zgromadzeniu:

  • decyzją Walnego Zgromadzenia, absolutorium za rok gospodarczy 2021/2022 otrzymał cały Zarząd,
  • Podwyższono składkę członkowską ze 180zł/rok do 360zł/rok,
  • rozszerzono skład Zarządu o Podłowczego do spraw szkód łowieckich. Stanowisko objęła Kol. Magdalena Brykalska.
  • podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Koła do Malinki.
  • Pracujemy dalej w łowiskach- możemy polować na wszystkich obwodach.
  • Odstrzału nie otrzymują osoby z zaległościami w płatnościach, bądź w odpracowywaniu dniówek.

Podczas podsumowania ubiegłego sezonu, Łowczy Kol. Jacek Marat wyłonił Kolegów myśliwych, wyróżniających się odstrzałem indywidualnym poszczególnej zwierzyny. Byli to Koledzy:

Jelenie- Jarosław Gajda

Daniele- Tomasz Kaluga

Sarny- Andrzej Citkowski

Dziki- Marcin Stackiewicz

Lisy- Paweł Stonio

Na koniec Kol. Adam Kotliński przeprowadził szkolenie z zakresu ASF.

Walne Zgromadzenie zakończono wyprowadzeniem sztandaru.

       Po zebraniu czekała nas ta milsza część spotkania, czyli podjęcie uchwały w sprawie prawidłowości sporządzenia kociołka myśliwskiego 🙂 W górze były wszystkie ręce za. A tak na poważnie.. po zebraniu czekała na wszystkich przemiła niespodzianka w postaci wspólnego posiłku przygotowanego przez Kol. Mariana Dorynka oraz Kol. Pawła Piekarza. Nazwać to zwykłym posiłkiem to trochę mało. Koledzy bardzo się postarali, za co im chwała!!!

 

 

Darz Bór!!!                             

Lalak Andrzej                          

zobacz Galerię

Tagi