Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 listopada 2021r, składka członkowska na rok 2022 wynosi:

  • normalna 393 zł
  • ulgowa 218 zł przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021 ukończą 70 lat.
  • ulgowa 130,50 zł przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021 ukończą 80 lat.

W ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC, które wynosi 43 zł zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

Zarząd Koła łowieckiego Rogacz przypomina Kolegom myśliwym, iż przy braku środków pieniężnych na koncie myśliwego, składka w takim przypadku nie zostanie opłacona. Wiązać się to będzie z wyjazdem danego myśliwego do Suwałk i osobistym opłaceniem  zaległości w siedzibie PZŁ.

Tagi