Informacja:

            Na początku przyszłego tygodnia, będą opłacane Nasze składki do PZŁ. Wszyscy proszeni są o sprawdzenie swoich finansów w Epi. Osoby, u których nie będzie wystarczającej ilości środków, nie będą miały opłaconej składki.

Dla przypomnienia:

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 listopada 2021r, składka członkowska na rok 2022 wynosi:

  • normalna 393 zł
  • ulgowa 218 zł przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021 ukończą 70 lat.
  • ulgowa 130,50 zł przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2021 ukończą 80 lat.

W ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC, które wynosi 43 zł zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

 

 

Darz Bór!!!            

Lalak Andrzej          

Tagi