Darz Bór!!!

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Na pewno każdy z Was już otrzymał powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które to ma się odbyć 23.04.2023 (tradycyjnie w niedzielę) na Gawrze. Z tego oto właśnie powodu organizowane jest sprzątanie sali przed zebraniem. Spotykamy się 21 kwietnia (piątek) o godz.17:00.

Pomożecie?..