Najważniejsze kryteria są w tabelach poniżej. W załączniku pod spodem znajduje się całość uchwały wraz ze zmianami. W uzasadnieniach znajdują się wszystkie wprowadzone zmiany.

Darz Bór!!!                                     

Lalak Andrzej