Dnia 27.02.2016r na terenie naszego koła łowieckiego przeprowadzono inwentaryzację zwierzyny. Koordynatorem tegorocznej inwentaryzacji było Nadleśnictwo Giżycko. Inwentaryzację przeprowadziły dwa zespoły inwentaryzacyjne (grupa wschodnia- obw.128 i obw.95 oraz grupa zachodnia obw. 131).

                             Liczenie przeprowadzono metodą pędzeń próbnych. Metoda ta polega na liczeniu zwierząt przemieszczających się przez fragment lasu w kierunku obserwatorów. Zadaniem obserwatora jest rozpoznanie i policzenie owej zwierzyny. Gatunki które liczyliśmy to łoś, jeleń, sarna, dzik, lis

Celem inwentaryzacji było określenie liczebności zwierzyny oraz zbadanie tendencji rozwoju populacji. Prawidłowa ocena jest konieczna do opracowania metod gospodarowania jej populacjami. W oparciu o wyniki inwentaryzacji opracowany zostanie roczny plan łowiecki, który to między innymi będzie określał optymalne pozyskanie zwierzyny w poszczególnych obwodach łowieckich.

 

Inwentaryzację przeprowadzili:

– uczniowie szkół,

– przedstawiciele Nadleśnictwa,

– pracownicy Zakładu Usług Leśnych,

– oraz członkowie naszego koła łowieckiego.

 

Wszystkim Kolegom dziękujemy za poświęcenie oraz wkład pracy w tegoroczną inwentaryzację.

Zdjęcia wykonali: Kol. Kochański Adam oraz Kol. Lalak Andrzej.

 

 

Darz Bór!                           

Lalak Andrzej                       

zobacz Galerię