W miesiącu październiku bieżącego roku rozpoczęła się ogólnopolska akcja liczenia dzików, która odbywa się na polecenie Ministra Środowiska. Inwentaryzacja ma związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się ASF ( afrykańskiego pomoru świń). Zadanie to realizują wspólnie Lasy Państwowe wraz z Polskim Związkiem Łowieckim przy współpracy z Izbami Rolniczymi. Sprawdzane są lasy zarówno publiczne jak i prywatne. Jeśli wyniki powyższego spisu wykażą zbyt duży stan populacji dzika, wtedy ta liczba będzie redukowana. Protokoły podsumowujące ogólnopolską akcję liczenia dzików mają trafić do resortu środowiska 10 listopada.

 

Na terenach obwodów naszego Koła inwentaryzacja odbyła się 23 października. Pogoda na szczęście tego dnia była bezdeszczowa.

Byliśmy podzieleni na dwie grupy. Grupa wschodnia (obw.128 oraz 95) i grupa zachodnia (obw.98 i obw.131). Każda grupa składała się z obserwatorów stałych (zajmujących wskazane stanowiska) oraz ruchomych (przeprowadzających pędzenie na wytyczonym obszarze leśnym). Po każdym zakończonym pędzeniu obserwatorzy zobowiązani byli do wpisania w posiadaną kartę pędzeń ilości oraz gatunku zwierzyny jaką zaobserwowali.

W przerwie inwentaryzacji można było się ogrzać gorącą zupą i kiełbaską dowiezioną na miejsce.

Zdjęcia z inwentaryzacji przeprowadzonej na stronie zachodniej nadesłał Kol. Piotr Mikosza.

 

Darz Bór!!!

Lalak Andrzej

zobacz Galerię