Charakterystyka obwodów łowieckich

Kł „Rogacz” w Giżycku

Koło gospodaruje na czterech obwodach polno- leśnych o łącznej powierzchni 32 058 ha. Geograficznie względem siedziby koła dzielimy je na obwody wschodnie 95 i 128 oraz zachodnie 98 i 131. Całość naszych terenów leży w krainie Wielkich Jezior Mazurskich w granicach powiatów: giżyckiego, i fragmentem węgorzewskiego.

 

 

Ob. 98

Powierzchnia całkowita- 9 082 ha

Powierzchnia leśna- 665 ha

Lesistość~ 7%

 

Jest to obwód przylegający do Giżycka, obejmujący jez. Niegocin. Na pozostałym obszarze istnieją niewielkie kompleksy leśne, będące pod bardzo silną presją turystów. Zdecydowana większość obszaru to tereny zagospodarowane rolniczo i rekreacyjnie. Mimo to istniejące laski, bagna i remizy stanowią ostoje dla saren, dzików, a ostatnio łosi i jeleni. To w tym obwodzie zdobyty został 27 X 2010 r. odyniec o wadze 163 kg przez kol. Arkadiusza Stankiewicza, którego oręż komisja wyceniła na 120,65 pkt. CIC przyznając złoty medal.

W skład obwodu wchodzą łowiska:

 

W łowisku Strzelce znajduje się krzyż upamiętniający miejsce śmierci długoletniego łowczego Koła kol. Jana Czarnieckiego.

 

Ob. 131

Powierzchnia całkowita- 7 907 ha

Powierzchnia leśna- 1 941 ha

Lesistość`~ 24%

 

Jest to obwód przylegający do miejscowości Ryn, obejmujący jeziora: Ryńskie, Tałtowisko, Szymon oraz kompleksy leśne leśnictw Rudówka i Skorupki. W jego granicach leży kompleks osuszonych łąk- „Łajty”. Z opowieści śp. kol. Sławka Derewońki wiem, że jeszcze w 80 latach XX w. na Łajtach występowały cietrzewie. Obwód ten jest bardzo urozmaicony, posiada stosunkowo duże kompleksy leśne, obwiedziony jest jeziorami a we wnętrzu ma tereny zagospodarowane rolniczo i te podmokłe Łajty.

W skład obwodu wchodzą łowiska:

 

 

 

Ob. 95

Powierzchnia całkowita- 8 947 ha

Powierzchnia leśna- 2 136 ha

Lesistość~ 24%

 

Jest to obwód leżący między miejscowością Wydminy, a południowym skrajem Puszczy Boreckiej. W skład obwodu wchodzi kompleks leśny Leśnictwa Sarnianka, dawniej zwany „Poddębek”, a obecnie Borki, kompleks leśny Leśnictwa Orłowo- zwyczajowo zwany „Pietrasze”. Wymienione kompleksy leżą w granicach Nadleśnictwa Borki w Kruklankach. W południowej części obwodu leżą lasy należące do Leśnictwa Wydminy, Nadleśnictwa Giżycko. W granicach obwodu położone są jeziora: Wydmińskie, Gawlik i Żywy.

 

Ob. 128

Powierzchnia całkowita- 6 122 ha

Powierzchnia leśna- 927 ha

Lesistość~ 15%

 

Jest to obwód leżący między Sucholaskami na północy, a Konopkami Małymi na południu. Południowa część to bardzo urozmaicone tereny leśnictwa Malinka z bogatą rzeźbą terenu natomiast północną część obwodu stanowi niecka torfowisk niskich po zarośniętym jeziorze. Obszar ten został przed laty zmeliorowany ale w bardzo dużej części (około 1000 ha) zachowuje swój pierwotny, bagienny przez to niedostępny dla człowieka charakter. Ten bagienny obszar to „Pompa” (nazwa wzięta przed laty od budowli zlokalizowanej przy jednym z rowów melioracyjnych mieszczącej urządzenia do regulowania poziomu wody na tym obszarze). Przed laty w tym łowisku bytowały cietrzewie. Ostatniego cietrzewia widziałem zimą 1996r a w latach 1970- 90 regularnie jeździłem na tokowiska i bywało, że jednego ranka obserwowałem nawet 12 tokujących kogutów. Na południe od Pompy leżą łowiska „Malinka” i „Królowa”. są to bardzo urozmaicone tereny pod względem konfiguracji, a po deszczu, często bardzo trudno dostępne z uwagi na gliniaste gleby tam występujące.