W dniu dzisiejszym tj. 12 listopada 2017r odbyło się kolejne polowanie zbiorowe. Pogoda bezdeszczowa z dość mocnym wiatrem a temperatura +5 st.C. Prowadzącym polowanie był kol. Józef Jakubowski.

 

                 Początkowo łowczy (Kol. Jacek Marat) powitał wszystkich przybyłych.Omówił on gatunki zwierzyny na którą mieliśmy polować a także przypomniał zebranym myśliwym o zachowaniu  bezpieczeństwa.

                Mieliśmy także bardzo miłe wydarzenie. Otóż w dniu dzisiejszym odbyło się pasowanie naszej nowej Diany. Chodzi tu o Kol. Justynę Turkowską.  Pasowanie odbyło się z zachowaniem tradycji.

 

Tradycja nakazuje aby młody myśliwy wywołany przed szereg myśliwych (wraz ze swym opiekunem), klęknął na lewe kolano, trzymając broń w lewej ręce stopką opartą o ziemię przy lewym kolanie. Za nim staje opiekun trzymając prawą dłoń na jego lewym ramieniu. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy. Młody myśliwy powtarza za celebrującym tekst ślubowania:

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście:

przestrzegać sumiennie praw łowieckich,

postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,

zachowywać tradycję polskiego łowiectwa,

chronić przyrodę ojczystą,

dbać o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego i godność polskiego myśliwego.

po wypowiedzeniu formuły myśliwy wstaje a przyjmujący ślubowanie podaje mu rękę i wypowiada słowa:

Na chwałę polskiego łowiectwa, bądź prawym myśliwym, niech ci Bór Darzy.

Zebrani myśliwi odpowiadają Darz Bór!!! a sygnaliści grają sygnał „Darz Bór”. Po ceremonii młody myśliwy wstępuje do szeregu.

      Następnie głos zabrał prowadzący polowanie (kol. Józef Jakubowski). Pomocnikami jego byli Kol. Piotr Mikosza oraz Kol. Pługów Janusz. Prowadzący omówił mioty, zwierzynę oraz warunki bezpiecznego oddania strzału. W niektórych miotach zakazano strzału do miotu do zwierzyny płowej. 

W przerwie między miotami odbyło się śniadanie.

 

Polowanie zakończyliśmy po czterech miotach.

 

                                                   Św. Hubert darzył:

                                   Królem polowania został kol. Piotr Mikosza strzelając byka jelenia

                                   Vice Królem została Kol. Justyna Turkowska strzelając dziczego dubleta

                                   Królem lisiarzy został Kol. Jakub Byrwa.

 

                                             Pozostali Koledzy strzelili:

                                        – Kol. Karczewski Marek- łania,

                                        – Kol. Turkowski Grzegorz- dzik,

                                        – Kol. Aścik Adam- lis,

                                        – Kol. Stonio Paweł- 2 dziki,

                                        – Kol. Pługów Janusz- dzik,

              W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Kol. Markowi Karczewskiemu za honorowe zachowanie, które jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Chodzi tu o sytuację podczas pokotu. Kolega Karczewski Marek strzelając łanię był pretendentem do miana Vice Króla dzisiejszego polowania, jednak zrezygnował on z tego przywileju. Przez tą postawę tytuł Vive Króla przeszedł na Kol. Justynę Turkowską. Był to wspaniały gest a przede wszystkim niezapomniana nagroda dla naszej „świeżo upieczonej” Diany!

 

 

               Koledzy,jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wraz z rozpoczęciem sezonu wprowadzamy nową zasadę brania tusz na użytek własny z polowań zbiorowych. Tusza wzięta na użytek własny zawsze obciąża saldo strzelającego.

Np. Kowalski strzelił dzika i nie chce go brać na użytek własny, ale Nowak by chętnie wziął. W tym przypadku kosztami tuszy obciążane jest saldo Kowalskiego i Nowak zobowiązany jest je pokryć. Może tego dokonać bezpośrednio po polowaniu lub wpłacając na konto Koła z wyraźnym opisem przelewu ( np.: dzik 30kg Kowalskiego z polowania zbiorowego z dnia xxxx).

 

 

 

Darz Bór!                                             

Lalak Andrzej                                         

zobacz Galerię