Rozpoczęcie sezonu na „pióro” obw.wschodnie 04.09.2021

Rozpoczęcie sezonu na „pióro” obw.wschodnie 04.09.2021

Pierwsze kaczki- grupa zachodnia 15.08.2020

Pierwsze kaczki- grupa zachodnia 15.08.2020

Pierwsze kaczki- grupa wschodnia- 15.08.2020

Pierwsze kaczki- grupa wschodnia- 15.08.2020

Polowanie zbiorowe Mazuchówka 21.12.2019

Polowanie zbiorowe Mazuchówka 21.12.2019

Polowanie zbiorowe Malinka 08.12.2019

Polowanie zbiorowe Malinka 08.12.2019

Polowanie zbiorowe Borki 13.10.2019

Polowanie zbiorowe Borki 13.10.2019

„Pierwsze kaczki”- grupa wschodnia 15.08.2019

„Pierwsze kaczki”- grupa wschodnia 15.08.2019

„Pierwsze kaczki”- grupa zachodnia 15.08.2019

„Pierwsze kaczki”- grupa zachodnia 15.08.2019

Polowanie zbiorowe Malinka 29.12.2018

Polowanie zbiorowe Malinka 29.12.2018