W dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2019r odbyło się polowanie zbiorowe w łowisku Mazuchówka z przejazdem do łowiska Gawlik. Pogoda jak na tą porę przepiękna, ze średnim  wiatrem i temperaturą na +. Śniegu niestety od paru lat o tej porze roku brakuje a ostatnie śnieżne, grudniowe polowania były w 2012 roku.

Prowadzącym polowanie był Kol. Rafał Zabawski zaś jego pomocnikiem Kol. Bohdan Kudraj oraz Kol. Krystian Kudraj.

               Zbiórka odbyła się w stałym miejscu, przy leśniczówce. Przybyło na nią wielu myśliwych w tym kilku gości. Prezes, oraz prowadzący powitali wszystkich przybyłych. Omówiono na co w dniu dzisiejszym polujemy oraz przypomniano o bezpieczeństwie.

Następnie głos zabrał prowadzący Kol. Rafał Zabawski. Omówił on przebieg dzisiejszego polowania oraz ostrzegał przed strzałami w miot do zwierzyny płowej ze względu na płaskie ukształtowanie terenu.

Każdy z myśliwych wylosował kartę stanowiskową. Sygnaliści odegrali „Na łowy” i ruszyliśmy w knieję.

Św. Hubert darzył:

 

Królem polowania został Kol. Jakub Byrwa – 2 łanie i lis,                            

Vice Królem został Kol. Krystian Kudraj- łania,                           

Królem lisiarzy został Kol. Andrzej Citkowski.                             

 

 

Pozostali koledzy strzelili także:

 

Kol. Arkadiusz Stankiewicz- łania   

Kol. Marek Karczewski- lis    

Kol. Krzysztof Nosek- dzik,      

gość Kol. Michał Puchalski- dzik,                  

Kol. Przemysław Borys- koźlak.       

              Po czterech miotach polowanie dobiegło końca. Przy pokocie Nasi Sygnaliści oddali cześć upolowanej zwierzynie poprzez odegranie sygnałów.

               Na zakończenie prezes, oraz prowadzący podziękowali myśliwym oraz nagonce za polowanie a także złożyli przybyłym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia o także Szczęśliwego Nowego Roku 2016.

 

               Po tym wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie na wzajem serdeczne życzenia.

 

Zarząd przypomina o zgłaszaniu swojej obecności na polowaniach zbiorowych w systemie epi.

 

 

Darz Bór!!!                                  

Lalak Andrzej